اخبار

اردوی جهادی بسیج کارگری برگزار شد

خدمات رایگان درمانی، روانی و مذهبی اردوی جهادی بسیج کارگری به مردم شهرک کشوری

در این برنامه یک تیم شامل پزشک، چشم پزشک، اپتومتریست، فیزیوتراپ، روانشناس و مشاور با استقرار در مسجد این محله بصورت رایگان اقدام به ویزیت مردم ساکن این منطقه کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید تفنگ چی بهزیستی ایلام امروز چهارشنبه مورخ 99/12/20 گروه جهادی این پایگاه به ساکنان شهرک سرطاف خدمات رایگان ارایه کردند
پایگاه بهزیستی ایلام در قالب یک گروه جهادی به ساکنان شهرک سرطاف شهرستان ایلام اعزام شد و به ساکنان این شهرک خدمات رایگان ارایه کردند.
به گفته رستمی فرمانده پایگاه بهزیستی استان ایلام:در این برنامه یک تیم شامل پزشک، چشم پزشک، اپتومتریست، فیزیوتراپ، روانشناس و مشاور با استقرار در مسجد این محله بصورت رایگان اقدام به ویزیت مردم ساکن این منطقه کردند.

همچنین در این برنامه حجت الاسلام "پیمایی" رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز حضور داشت و به مردم مشاوره مذهبی ارایه کرد.

20اسفندماه 1399

پایگاه مقاومت شهید تفنگچی، حوزه مقاومت بسیج شهید رضایی, سازمان بسیج کارگری استان ایلام

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید