اخبار

برگزاری جلسه سرگروه های حلقه صالحین خواهران

جلسه سرگروه های حلقه صالحین خواهران بسیج کارگری ایلام برگزار گردید

جلسه سرگروه های حلقه صالحین خواهران بسیج کارگری ایلام با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری ایلام و مهندس زرگوش رییس شورای عالی قشر و سایر سرگروه ها در سالن جلسات اداره کل تعاون,کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید

جلسه سرگروه های حلقه صالحین خواهران بسیج کارگری ایلام با حضور آقای ایوبی مسئول سازمان بسیج کارگری ایلام و مهندس زرگوش رییس شورای عالی قشر بسیج و مدیرکل تعاون, کار و رفاه اجتماعی و سایر سرگروه ها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

آقای ایوبی مسئول سازمان بسیج کارگری استان در این جلسه گفت: امروز, پدیده  بسیج یک پدیده ابتکاری و برگرفته از آحاد مردم است که با هدف الهی و با روحیه خستگی ناپذیر در وسط میدان حضور دارند و از هیچ چیزی ترس و هراسی ندارند

وی افزود: گستره حضور بسیج در همه های عرصه ها اعم از علمی, نظامی,هنری و .....,در کشور روز به روز بیشتر می شود و باید اولویت های بسیج را شناسایی و با استفاده از بصیرت,تقوا و طهارت در این مسیر قدم برداشت.

آقای ایوبی در این جلسه به اهمیت حلقه های صالحین و برنامه های بسیج خواهران پرداخت

اضافه کردن دیدگاه جدید