اخبار

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 1397/3/24 برگزار شد.

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 1397/3/24 در پالایشگاه ایلام برگزار شد.

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 1397/3/24 در پالایشگاه ایلام با حضور مسئول محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان- مسئول بسیج کارگری-فرمانده حوزه شهید رضایی نژاد - مدیر اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان ایلام -محترم پالایشگاه و برخی از مسئولین بخش های مختلف پالایشگاه برگزار شد.
ایوبی مسئول بسیج کارگری استان در مصاحبه با خبرنگار بسیج کارگری گفت:این جلسه با بیان نکاتی از مزایا و برکات بسیار اجرای امر به معروف و نهی از منکر آغاز شد.اعضا جلسه نظرات خود را برای بهتر اجرا شدن امر به معروف در جامعه به خصوص در حوزه کار و اقتصاد بیان کردند و مدیر محترم پالایشگاه مهندس شهپر از لزوم استفاده از امر به معروف در حل مشکلات مکان هایی مانند پالایشگاه گفتند که این خود باعث کاهش مشکلات و افزایش بهره وری تولید می شود که به تبع باعث بهبود اقتصاد منطقه و ایجاد اشتغال در منطقه خواهد شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید