اخبار

در وصف ماه رمضان

ایوبی در جلسه صالحین که با محوریت ماه مبارک رمضان برگزار شد، گفت.

ایوبی در اوصاف ماه مبارك رمضان در آئينه كلام معصومین(علیهم السلام) گفت.
ماه رمضان نهمين ماه از ماههاي سال قمري عربي است . در قر آن كريم از ماههاي سال قمري ، جز ماه رمضان نام هيچ ماه ديگري نيامده است و اين يكي از فضايل و امتيازات ماه رمضان است كه از ميان ماههاي سال قمري فقط از ماه رمضان در قر آن ، در سوره بقره آيه 185 نام برده شده است .درميان ماهها ، ماه رمضان ، ‹‹‌ شهر الله ››‌ و ماه خداست ، زماني است كه براي عبادت تعيين شده ، مردم همه در آن عبادت مي كنند و زمينه رشد و تكامل معنوي و تربيت استعداها و سير و سلوك و تخلق به اخلاق الله دراين ماه بيشتر فراهم است . درهاي آسمانها به روي انسانها باز است . در اين ماه ، زمينه بر قراري ارتباط بين زمين و آسمان فراهم مي شود . در كلمات معصومين (علیهم السلام) بارها ماه رمضان ‹‹‌شهر الله ››‌ ناميده شده است . مطابق نقل امام صادق ، عليه السلام ، پيامبر گرامي اسلام فرمودند :‌‹‹‌ ماه رمضان ماه خداست ، ماهي است كه در آن حسنات و كارهاي خوب را چند برابر ثواب دهند .رسول گرامي اسلام حضرت محمد (ص) در چند روايت ، شعبان را ماه خود و ماه رمضان را شهر الله ( ماه خدا ) ناميده اند .امام زين العابدين (علیه السلام) در دعاي وداع با ماه رمضان در ‹‹‌ صحيفه سجاديه ››‌ مي فرمايد :‹‹‌ ا لسلام عليك يا شهر الله الاكبر و يا عيد اوليائه ›› درود بر تو اي بزرگترين ماه خدا و اي عيد ( روز جشن و شادي ) دوستان خدا .امام جعفر صادق(علیه السلام) فرمودند :‹‹‌ ماه رمضان ماه خداست در اين ماه زياد ذكر خدا لا اله الا الله ، الله اكبر الحمدلله و سبحان الله بگو ئيد ›› .شهر الصبر( ماه صبر ) :در سخنان معصومين (علیهم السلام) ، ماه رمضان ماه صبر ، ناميده شده است . پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) در توصيف ماه رمضان فرمودند:‹‹ ماه رمضان ماه صبر است و پاداش صبر بهشت است ›› .مولي الموحدين علي بن ابي طالب(علیه السلام) فرموده اند :‹‹ روزه ماه صبر ( ماه رمضان ) وروزه سه روز در هر ماه ، زنگارها و غم و اندوه و وسواس را از قلب بيرون مي برد .به بيان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خداي متعال در حديث قدسي مي فرمايد :هممه اعمال بني آدم ده برابر تا هفتصد برابر ثواب و پاداش دارد ، جز صبر كه براي من است و من پاداش آن رامي دهم . پيامبر گرامي اسلام ادامه مي دهند :پس ثواب صبر فقط در نزد خداروشن است و در پايان مي فرمايند :‹‹ والصبر الصوم ›› مقصود از صبر روزه است .مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد :‹‹ هر گاه پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از امري محزون و غمگين مي شد از خواندن نماز و گرفتن روزه براي دفع آن غم و حزن ، كمك مي گرفت .صبر در زندگاني فردي و اجتماعي هر انسان و در زندگاني است ، يك ضرورت است ، صبر در دين به منزله سر نسبت به بدن است . همانگونه كه انسان بدون سر ، انسان نيست و بي اثر است دين هم بدون صبر و استقامت ، دين و ايمان نيست .شهر المواساه ( ماه همدردي ):پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) در وصف ماه رمضان فرموده اند :‹‹هو شهر المواساه ››‹‹ ماه رمضان ماه همدري است ›› (14) .‹‹ مواسات ، ياري كردن ، به هم كمك كردن و مساعدت و همراهي نمودن بامال و ثروت است . ماه رمضان ماه همدردي با پابرهنگان ، مستضعفان ، محرومان ، گرسنگان ، تشنگان ، فقرا ، مساكين ، نيازمندان و بي بضاعتها ست . همه مردم ثروتمند و فقير در گرسنگي و تشنگي مساوي اند . هيچ كدام در حال روزه چيزي نمي خورند و نمي آشامند و اين راهي است براي اينكه عموم مردم بويژه ثروتمندان و پولدار ها و توانگران و سرمايه داران ، درد گرسنگي و تشنگي پا برهنگان را درك كنند و به فكر و ياد آنها باشند ، شريك غم و غصه آنها شوند ، به ياري آنها بشتابند ، يا مال و ثروت و امكانات خود به آنها كمك كنند ، حقوق سائل و محروم رابپردازنند و از دادن خمس و زكات اموال خويش دريغ نورزند .

اضافه کردن دیدگاه جدید