اخبار

حضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات در پتروشیمی؛

استقبال معاونت پتروشیمی استان از طرح های بسیج

معاونت شرکت پتروشیمی ایلام؛ همه جانبه از برنامه های بسیج استقبال خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات، سرهنگ ایوبی مسئول این سازمان با مهندس معتضدیان، معاونت شرکت پتروشیمی ایلام دیدار و گفت و گو کرد. طی این بازدید و گفت و گو که محور اصلی این آن اجرای برنامه های بسیج در بخش های مختلف این شرکت بود.

سرهنگ ایوبی خاطر نشان کرد: طرح های مختلف بسیج از جمله طرح شیفت ایثار، اخوت کارگری و کارفرمایی، ایران یار و ... بایستی در شرکتهای مختلف از جمله شرکت بزرگ پتروشیمی استان مورد توجه ویژه قرار گرفته و بطور دقیق اجرا شود. وی افزود: در کارخانجات و واحدهای تولیدی بایستی زمینه ای ایجاد شود که کارگران بسیجی علاوه بر کار معمولی و محوله خود، در اوقات فراغت بدون چشم‌داشت اضافه کاری و یا دستمزد، در جهت کمک به رونق تولید کارخانجات و صرف در مسیر امور خیریه بتوانند نهایت توان خود را بکار گیرند. در پایان جلسه مهندس معتضدیان از پیشنهادات این سازمان و بکار گیری طرح های مختلف بسیج در راس امور شرکت با رویی باز استقبال کرد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید