1
2
3

سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا سلام بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتن از اندیشه ی فراغت محزونیم سلام بر تو...

درتاریخ 20 خرداد جلسه حلقه صالحین اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی با موضوع محفل انس با قرآن با حضور مدیر کل و مسئول بسیج کارگری استان و...

در تاریخ 96/4/3 جلسه شورای عالی قشر بسیج کارگری سپاه امیرالمومنین استان ایلام راس ساعت 9 صبح با حضور اعضا در سالن جلسات برگزاز شد که...