1
2
3

در این جشنواره آقای ایوبی مسئول سازمان بسیج کارگری به عنوان یکی از سخنرانان اظهار کرد: هدف حلقه های صالحین دنبال کردن منش و روش انبیاء است و اگر...

جشنواره برترین های صالحین عرصه کار و تولید روز چهارشنبه اول دی ماه در سالن همایش هتل زاگرس با حضور سردار فرمانده سپاه استان, مسئول سازمان بسیج...

به گفته آقای ایوبی مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام جشنواره برترین های صالحین (تربیتی و تخصصی) سپاه امیرالمومنین(ع) ...