1
2
3

در تاریخ 26/7/96 راس ساعت 11 صبح با حضور ریاست محترم شورای عالی قشر بسیحج و مسئول سازمان بسیج کارگری و معاون مدیر کل کار و مسئول اداره...

در این گزارش آمدا است : تاسوعا و عاشورای حسینی فرارسیدن حماسه پیروزی خون بر شمشیر و تقابل حق و باطل آن روز که یزیدیان قساوت و بی رحمی در وجودشان...

در این گزارش آمدا است : تاسوعا و عاشورای حسینی فرارسیدن حماسه پیروزی خون بر شمشیر و تقابل حق و باطل آن روز که یزیدیان قساوت و بی رحمی در وجودشان...