1
2
3
به گزارش خبرنگار ، با هماهنگی های انجام گرفته توسط مسئول سازمان بسیج کارگری و کاخانجات استان ایلام ( جناب سرهنگ ایوبی )، یادواره شهدای کارگر شرکت...
در تاریخ 04/09/98 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی ، جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگری استان ایلام با حضور رئیس ، نایب...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان، سرهنگ ایوبی مسئول این سازمان در جلسه ای در روز یکشنبه 03/09/98 در محل سالن جلسات اداره...